Thông tin hiện vật

Tên hiện vật

Xem lại Xem toàn màn hình Xem tiếp
Thông tin số hóa

Hiện vật tại di tích nhà tù Sơn La được số hóa dựa trên máy quét ba chiều

Hiện vật được số hóa dựa trên thiết bị máy quét ba chiều đảm bảo tính chính xác cao. Ở dạng số hóa ba chiều hiện vật được bảo tồn vĩnh viễn theo thời gian. Đồng thời cho phép người tham quan, nghiên cứu tiếp cận và tương tác với hiện vật từ xa.

Thông tin di tích

- Tổng diện tích: 2.184 m2
- Thời gian hoạt động: 1908 - 1945
- Số tù nhân bị đày lên tới: 1.013 lượt
- Đối tượng giam giữ: tù thường phạm và tù chính trị

Đồi Khau Cả, tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

baotangsl@gmail.com

0212.3850221

© Đội ngũ phát triển: Nhóm công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.