}

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

Nhà Tù Sơn La

Nằm giữa lòng phố núi Sơn La, đồi Khau Cả uy nghiêm, trầm mặc soi mình bên dòng suối nậm La hiền hòa, nơi đây còn lưu giữ chứng tích lịch sử Nhà tù Sơn La - một trường học cách mạng tiêu biểu của các chiến sỹ cộng sản và những người Việt Nam yêu nước, gắn liền với hình ảnh cây đào Tô Hiệu, biểu tượng về sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Qua 3 lần xây dựng, củng cố và mở rộng, nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.184 m2.
Chi tiết
Video tái hiện
Tổng quan

Giới thiệu chung

Di tích nhà tù Sơn La

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp xây dựng Nhà tù Sơn La thành “địa ngục trần gian” để giam cầm, đày ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản và những người Việt Nam yêu nước. Nhưng chính trong ngục tù tăm tối, khí tiết của những người Cộng sản đã lan tỏa và thắp lên ngọn lửa đấu tranh khắp núi rừng Tây Bắc. Từ năm 1930 - 1945, đã có 1.013 lượt tù nhân, trong đó nhiều đồng chí là Ủy viên Trung ương, Xứ ủy, Thành ủy và cán bộ cốt cán của Đảng bị đày lên đây. Tháng 12-1939, chi bộ Nhà tù Sơn La ra đời, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, đào tạo cho Đảng nhiều lãnh đạo tiêu biểu, như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Lương Bằng, Tô Hiệu,... Ngày nay, di tích Nhà tù Sơn La trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La được xếp hạng Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số: 2408/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ.
At the beginning of the twentieth century, the French colonialists built Son La Prison into a "hell on earth" to imprison, exile and destroy the fighting will of communist soldiers and Vietnamese patriots. But it was in the dark prison that the aura of the Communists spread and lit up the flames of struggle throughout the mountains and forests of the Northwest. From 1930 to 1945, there were 1,013 prisoners, in which many comrades who were members of the Central Committee, Party Committee, City Party Committee and key cadres of the Party were exiled here. In December 1939, Son La Prison cell was born, turning the imperial prison into a revolutionary school, training for the Party many typical leaders, such as: Le Duan, Truong Chinh, Van Tien Dung, Nguyen Luong Bang , To Hieu,... Today, Son La Prison relic has become the address of traditional revolutionary education for people about patriotism, pride and national pride.
Historical relic Son La Prison was ranked special national according to Decision No. 2408/QD-TTg, dated December 31, 2014 of the Prime Minister.
Hiện vật tiêu biểu

số hóa ba chiều tại di tích nhà tù Sơn La

Thông tin số hóa

Hiện vật tại di tích nhà tù Sơn La được số hóa dựa trên máy quét ba chiều

Hiện vật được số hóa dựa trên thiết bị máy quét ba chiều đảm bảo tính chính xác cao. Ở dạng số hóa ba chiều hiện vật được bảo tồn vĩnh viễn theo thời gian. Đồng thời cho phép người tham quan, nghiên cứu tiếp cận và tương tác với hiện vật từ xa.

Hướng dẫn tham quan

Lộ trình tham quan nhà tù Sơn La

Hướng dẫn
Thông tin di tích

- Tổng diện tích: 2.184 m2
- Thời gian hoạt động: 1908 - 1945
- Số tù nhân bị đày lên tới: 1.013 lượt
- Đối tượng giam giữ: tù thường phạm và tù chính trị

Đồi Khau Cả, tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

baotangsl@gmail.com

0212.3850221

© Đội ngũ phát triển: Nhóm công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.