Bản đồ

Vị trí di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

<
Thông tin liên hệ

Liên hệ ban quản lý di tích

Trang thông tin điện tử bảo tàng tỉnh Sơn La
Đường Khau Cả, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoai: 022.3852.022
Fax: 022.3850.214.
Email: baotangsl@gmail.com
Website: http://baotangsonla.com

Liên hệ
Ban quản lý di tích
Ban giám đốc

Giám đốc: Ngô Thị Hải Yến
Phó giám đốc: Phạm Văn Tuấn
Phó giám đốc: Nguyễn An Đại
Đường dây nóng: 0212.3850221

Liên hệ
Thông tin di tích

- Tổng diện tích: 2.184 m2
- Thời gian hoạt động: 1908 - 1945
- Số tù nhân bị đày lên tới: 1.013 lượt
- Đối tượng giam giữ: tù thường phạm và tù chính trị

Đồi Khau Cả, tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

baotangsl@gmail.com

0212.3850221

© Đội ngũ phát triển: Nhóm công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.