Danh sách tái hiện

Video tái hiện lại hình ảnh lịch sử tại nhà tù Sơn La

Thông tin di tích

- Tổng diện tích: 2.184 m2
- Thời gian hoạt động: 1908 - 1945
- Số tù nhân bị đày lên tới: 1.013 lượt
- Đối tượng giam giữ: tù thường phạm và tù chính trị

Đồi Khau Cả, tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

baotangsl@gmail.com

0212.3850221

© Đội ngũ phát triển: Nhóm công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.