Đường dây nóng: 0212.3850221

Chức Năng Nhiệm Vụ

Bảo tàng tỉnh Sơn La

 

Điều 1. Vị trí chức năng

- Bảo tàng tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu sự quản lý chỉ đạo thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ của cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch). Có chức năng tham mưu nghiên cứu khoa học, sưu tầm hiện vật, kiểm kê bảo quản hiện vật, trưng bày cố định, trưng bày triển lãm lưu động của Bảo tàng; quản lý bảo tồn, khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; hướng dẫn phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di tích do đon vị quản lý, công tác giáo dục truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Bảo tàng tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Bảo tàng tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù họp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng.

- Khảo sát, lập hồ sơ khoa học các di tích, danh thắng trình xếp hạng; Tổ chức trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp các di tích do đơn vị được giao quản lý; Hướng dẫn chuyên môn hoạt động bảo tồn di tích đối với cơ sở.

- Tổ chức kiểm kê; bảo quản tài liệu, hiện vật theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật dài hạn, ngắn hạn tại bảo tàng; trưng bày, triến lãm lưu động trong nước và nước ngoài; giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giới thiệu về nội dung, các chương trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của Bảo tàng; Tổ chức hưóng dẫn khách tham quan, các chương trình giáo dục tại điểm và cơ sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề khoa học; Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh.

- Quản lý công tác tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế, vị trị việc làm CBCCVC và người lao động theo phân cấp của UBND tỉnh, Quản lý sử dụng tài chính, tài sản theo quy định của Pháp luật và sự phân cấp của UBND tỉnh Sơn La.

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với các cấp quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La giao.

 

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 321
Hôm qua : 467
Tháng này : 67871
Tổng truy cập : 3670164
Đang trực tuyến : 3