Đường dây nóng: 0212.3850221

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Sơn La qua 60 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 14:12:03 16 / 05 / 2019
Lượt xem: 1394

(Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc 07/5/1959-07/5/2019)

          Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019), được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Sơn La từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu đã vượt qua nhiều khó khăn, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

          Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh đứng thứ 05/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đứng thứ 02/6 tỉnh vùng Tây Bắc. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 1990 đạt 168,611 tỷ đồng; năm 2015 đạt 29.776 tỷ đồng, đứng thứ 4/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, cao nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2005 đạt 4,2 triệu đồng, năm 2016 đạt 1096,4 USD (tương đương 24,8 triệu đồng). Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo giá so sánh đạt 28.753,710 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với thị trường và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ việc phụ thuộc chính vào ngành nông nghiệp với tỷ trọng chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 1990-1995, đến nay cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi nhanh chóng, ngành dịch vụ vươn lên trở thành ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong GRDP với 39,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 33,9% vào năm 2018; tỷ trọng nông - lâm nghiệp giảm từ 50,81% năm 2005 xuống 23,2% năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh qua từng giai đoạn, cơ cấu bền vững hơn, giai đoạn  1995-2000 bình quân 96 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 8,9%/năm; giai đoạn 2011-2015, bình quân thu 2.334 tỷ đồng/năm tăng bình quân 28,8%/năm; đến năm 2018 thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng, vượt 12,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015.

          Sản xuất nông, lâm nghiệp có sự chuyển dịch quan trọng từ thuần nông, kỹ thuật canh tác lạc hậu tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế so sánh, gắn với thị trường. Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, các cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 đạt 10.875 tỷ đồng, năm 2017 đạt 16.480,9 tỷ đồng; giá trị thu nhập trên 01 ha đất canh tác đạt 34 triệu đồng và 115 triệu đồng trên 01 ha nuôi trồng thủy sản. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn nông thôn, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2019 có thêm 07 xã, nâng tổng số lên 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độc tăng trưởng, tiềm năng, lợi thế được phát huy. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp năm 2017 theo giá so sánh đạt 7.739,09 tỷ đồng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2017 đạt 16.890 tỷ đồng, bằng 105,6% kế hoạch và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 9.425,8 tỷ đồng, tăng 9,8%. Tập trung thu hút các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm nông sản tham gia chuỗi kết nối giá trị, chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm có quy mô lớn, có khả năng liên kết các cơ sở nhỏ lẻ để định hướng kế hoạch sản xuất.

          Công tác sắp xếp, ổn định dân cư vùng tái định cư các công trình thủy điện Sơn La được quan tâm. Hoàn thành công tác di chuyển dân tái định cư an toàn với 12.548 hộ với 54.282 nhân khẩu của ba huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu đến nơi ở mới. Đời sống và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư từng bước ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng.

          Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế phát triển rộng khắp, đạt được thành tích quan trọng. Hệ thống trường, lớp được phát triển mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc vùng miền của tỉnh. Đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy từng bước được chuẩn hóa và nâng lên. Từ tháng 12/2007, toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 828 trường mầm non, trường học phổ thông và 14 trung tâm giáo dục, trong đó 280/828 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 33,8% số trường toàn tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phát triển, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh và vùng Tây Bắc.

         Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ bảo hiểm y tế được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số, giảm thiểu các bệnh xã hội. Tính đến năm 2018 toàn tỉnh có 204/204 xã có trạm y tế xã; 85,3% trạm y tế xã có bác sĩ; 95,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế; có 136/204 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 66,7%

          Hệ thống Thông tin - truyền thông, Văn hóa - thể thao và du lịch có nhiều tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 190/204 xã, phường, thị trấn; 2.508 bản, tổ, tiểu khu có nhà văn hóa, 3.300 đội văn nghệ quần chúng thường xuyên hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ nhân dân. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, đạt kết quả tốt, nhiều tập thể và cá nhân đạt các giải cao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển loại hình dịch vụ du lịch gắn với các yếu tố văn hóa, du lịch lòng hồ thủy điện được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 162 cơ sở lưu trú; tổng lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.180.000 lượt, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 890 tỷ đồng.

          Hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ được nâng lên, cơ chế quản lý được đổi mới. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và bảo quản hàng hóa nông sản được coi trọng đã góp phần tăng năng suất, chất lượng hàng hoá. Tính đến 30/6/2018, tỉnh Sơn La đã công bố được 9 thương hiệu, gồm Nhãn Sông Mã, Cà phê Sơn La, Cam Phù Yên, Xoài tròn - Yên Châu, Chè Shan tuyết - Mộc Châu, Rau an toàn Mộc Châu, Chè Ôlong Mộc Châu, Chè Tà Xùa (Bắc Yên), Mật Ong Sơn La và tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm khác ở địa phương.

          Các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội được triển khai hiệu quả.  Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội như: tình hình di cư tự do, truyền học đạo trái phép, tái trồng cây thuốc phiện, tranh chấp đất đai, tệ nạn ma túy. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức quốc tế được mở rộng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

          Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy mạnh mẽ; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

          Trải qua chặng đường  60 năm phấn đấu làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã giành được trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất to lớn, thể hiện ý chí và trái tim mỗi người dân Sơn La luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ kính yêu.

          Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La càng thấm nhuần sâu sắc hơn giá trị tư tưởng của Người; nhận thức rõ thành quả vẻ vang đạt được của ngày hôm nay là kết quả phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cha anh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vững bước đi lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Quang cảnh Lễ kỷ niệm 120 năm  thành lập tỉnh Sơn La (1895-2015)


Một góc thành phố Sơn La hôm nay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La, năm 2017

Đ/c Tòng Thị Phòng- Ủy viên BCT, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm mô hình trồng             

 chanh leo ở xã Chiềng Pha,Thuận Châu,  năm 2016     

 Thảo Nguyên Resort (Mộc Châu) đạt tiêu chuẩn 4 sao phục vụ khách du lịch


Bệnh viện Đa khoa cuộc sống sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ chuyên môn                                

 

Phạm Văn Tuấn – Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Bảo tàng

 


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 329
Hôm qua : 467
Tháng này : 67879
Tổng truy cập : 3670172
Đang trực tuyến : 7