Đường dây nóng: 0212.3850221

CHI BỘ BẢO TÀNG TỈNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2022

Cập nhật: 11:09:32 25 / 10 / 2022
Lượt xem: 676

Chi bộ Bảo tàng tỉnh là 1 trong 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chi bộ có 20 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức: 19 đồng chí,  đảng viên dự bị: 01 đồng chí (về giới tính: nam: 8 đồng chí, nữ: 12 đồng chí; thành phần dân tộc: Kinh: 12 đồng chí, Thái: 07 đồng chí, Mường: 01 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 3 đồng chí, Đại học và Cao đẳng: 14 đồng chí; lý luận chính trị: Cao cấp: 02 đồng chí, Trung cấp: 05 đồng chí, Sơ cấp: 01 đồng chí)

Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên mà trực tiếp là Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng và đặc biệt là việc đăng ký và thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã nghiêm túc quán triệt Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 17/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 tiến hành nghiên cứu và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của Chi bộ trong năm 2022.

 Tên mô hình: Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm hàng năm của đơn vị, đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp giáo dục di sản giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục - Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương; Phối hợp giữa Bảo tàng tỉnh với Phòng Giáo dục - Đào tạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa, lịch sử.

 Tuyên truyền sâu rộng đến đối tượng là học sinh các cấp học, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho các đối tượng học sinh, Nhân dân, khách tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La tại Thành phố Sơn La.

 Đơn vị đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền - giáo dục tại cơ sở; hoạt động giáo dục trải nghiệm. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các chuyên đề đã có, xây dựng thêm từ 1-2 chuyên đề mới/năm; xây dựng chủ đề hoạt động giáo dục trải nghiệm (mỗi năm từ 2-3 chủ đề). Biên soạn các bài tuyên truyền cho các chuyên đề và phù hợp với đối tượng tuyên truyền; Biên soạn bộ câu hỏi, đáp án tuyên truyền và nội dung thi trong giáo dục trải nghiệm. Liên hệ với địa phương, cơ sở, các đơn vị liên quan, trường học để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp, huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại Di tích Nhà tù Sơn La.

 Năm 2022, Bảo tàng tỉnh đã triển khai được 90/70 cuộc giáo dục truyền thống (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra) cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, 4/2 cuộc giáo dục trải nghiệm (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra) tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

 Với những kết quả đạt được, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đề ra các giải pháp nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu như sau:

Một là: Phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố; lực lượng vũ trang; khâu đầu mối cụ thể để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; giáo dục trải nghiệm.

Hai là: Xây dựng các chuyên đề, chủ đề mới mang tính cập nhật, đổi mới phương thức tuyên truyền giáo dục, cân bằng giữa tuyên truyền và giáo dục để mang lại hiệu quả cao.

Ba là: Ngoài ngân sách nhà nước cấp hàng năm, tích cực vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện, tăng thêm số lượng các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại cơ sở, di tích, tăng thêm kinh phí giải thưởng cho các em học sinh tham gia hoạt động.

Với sự chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên, viên chức Bảo tàng tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 của Bảo tàng tỉnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng tuyên truyền về lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc, các nhân vật lịch sử quan trọng của đất nước. Đồng thời tuyên truyền quảng bá, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh và của dân tộc; khai thác và phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng vũ trang về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động.

Nguyễn An Đại - Đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh

 

 


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 169
Hôm qua : 177
Tháng này : 1611
Tổng truy cập : 184906
Đang trực tuyến : 12