Đường dây nóng: 0212.3850221

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt định kỳ tháng 10 tại Chi bộ Bảo tàng tỉnh

Cập nhật: 09:03:47 26 / 10 / 2023
Lượt xem: 764

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt định kỳ tháng 10 tại Chi bộ Bảo tàng tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 11/9/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về quy trình các bước và một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Ngày 13.10.2023 đồng chí Vương Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đỗ Thế Công - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch cùng tổ công tác đã tham dự buổi sinh hoạt tháng 10 năm 2023 tại Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Là 1 trong 6 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. chi bộ Bảo tàng tỉnh hiện có 21 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị). Cấp ủy Chi bộ có 03 đ/c (trong đó nữ 02 đ/c). Chi bộ có 3 tổ đảng sinh hoạt theo 03 phòng chuyên môn, 2 đ/c lãnh đạo phòng và 01 đ/c trong cấp ủy được phân công làm tổ trưởng tổ đảng. Số đảng viên tham gia công tác quản lý là 09 đ/c, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể là 06 đ/c. Tổng số cán bộ, viên chức người lao động của đơn vị là 39 người. Có 2 tổ chức đoàn thể do chi bộ trực tiếp lãnh đạo là: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghị quyết lãnh đạo về công tác xây dựng đảng tháng 10, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động trong đơn vị tích cực chủ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đước tỉnh và ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho, cụ thể: Phục vụ 10.000 lượt khách tham quan tại các điểm do Bảo tàng tỉnh quản lý[1]; tiếp nhận phản ánh, trả lời kiến nghị của thân nhân 02 tù nhân chính trị (Dương Văn Diên, Trần Cung) bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La giai đoạn 1930 – 1945; phát sóng chuyên mục Di sản văn hoá số 6[2]. Bảo quản 568 tư liệu hiện vật. Kiểm kê 103 hiện vật (dân tộc Thái, chất liệu vải). Trình Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh thẩm định đề cương trưng bày phòng Tiền - Sơ sử Sơn La; danh mục hiện vật, ảnh dự kiến sưu tầm các chủ đề di dân khai hoang, “Từ Nông trường Quốc doanh thành Doanh nghiệp Tư nhân” ; ý tưởng đề cương trưng bày chi tiết Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi…

Lãnh đạo việc duy trì sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 10 với chủ đề: Kỷ  niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên của chi bộ năm 2022, 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Tiếp nhận 01 viên chức được điều động đến Bảo tàng tỉnh nhận công tác. Rà soát, đăng ký bổ sung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV lên hạng III đối với 01 viên chức. Cử 10 viên chức, người lao động tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Chỉ đạo 02 tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động theo Điều lệ; tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên công đoàn. Chi đoàn thanh niên tổ chức lao động chăm sóc di tích; Công đoàn cơ sở  tham gia Hội thi dân vũ do CĐVC tổ chức.

 Phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy cho đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị trong các cuộc giao ban, sinh hoạt chi bộ và trên trang Website của đơn vị.

 

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

Các đảng viên của chi bộ cũng thẳng thắn thảo luận và nhất trí đề ra nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tháng 11 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trả lời kiến nghị của thân nhân tù nhân chính trị nhà tù Sơn La, giai đoạn 1930-1945; đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản tại các điểm Bảo tàng tỉnh quản lý. Hoàn thành các Kế hoạch: sưu tầm hiện vật năm 2023; điều tra, điền dã, sưu tầm tư liệu, hiện vật “Từ Nông trường Quốc doanh thành Doanh nghiệp Tư nhân”; nghiên cứu, phỏng vấn, sưu tầm tư liệu, hiện vật di dân khai hoang, xây dựng kinh tế mới; số hóa phim ảnh; chuyển đổi số Di sản văn hoá… Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn triển khai tu bổ 02 công trình di tích: Bia lưu niệm các chiến sỹ quân tình nguyện Trung đoàn 83, tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu và Di tích Nhà tù Sơn La; Phối hợp với các đơn vị chức năng của UBND thành phố Sơn La thực hiện Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích lịch sử - văn hoá Văn bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông và kỷ niệm 600 năm Ngày sinh Vua Lê Thái Tông.

  Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11 gắn với thông tin chuyên đề: “Kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11”. Tiếp tục giúp đỡ 01 đảng viên dự bị và quan tâm bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng của chi bộ. Xây dựng kế hoạch phân loại đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên…

  Phát biểu tại buổi sinh hoạt đồng chí Vương Đình Chiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của cấp ủy chi bộ Bảo tàng tỉnh chu đáo trên cơ sở bám sát Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 11/9/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về quy trình các bước và một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên chi bộ Bảo tàng tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác xây dựng đảng tại chi bộ.

          Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới chi bộ Bảo tàng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Chi bộ Bảo tàng tỉnh

 


[1] Trong đó: Di tích Nhà tù Sơn La: 4.000 lượt; Đền thờ Vua Lê Thái Tông: 100 lượt; Nhà trưng bày Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La: 1.000 lượt; Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La: 1.000 lượt; Đền thờ Bác Hồ: 3.900 lượt.

[2] Tên chuyên mục “Bảo tàng tỉnh Sơn La với công tác số hoá di sản văn hoá”

 

 


Các tin khác:

Thống Báo

Liên Kết Website

Video - Sự Kiện

Không có video - Upload lại link

Thống Kê

Hôm nay : 1376
Hôm qua : 834
Tháng này : 130814
Tổng truy cập : 1317458
Đang trực tuyến : 2